Microsoft Power Platform Akademija

Vse potrebne kompetence v enem paketu.

Microsoft Power Platform (PP) Akademija zajema set ključnih kompetenc, ki vas v celoti opolnomoči za PP. PP je med TOP 3 najbolj iskanimi izobraževanji v 2023!

Set tečajev za Microsoft Power Platform (PP) smo povezali v Power Plaftorm Akademijo kompetenc potrebnih za pričetek razmišljanja o PP oz. pričetku uporabe. Več o Microsoft Power Platform ter celotnemu naboru tečajev objavljamo v tej novici, kjer je tudi več informacij o info dnevu na katerem je bila predstavljena praktična uporaba PP.
 

Microsoft Power Platform Akademija je sestavljena iz štirih Microsoft uradnih tečajev (MOC): 

 

Za vsa Microsoft Power Platform izobraževanja je na voljo možnost certifikacije v našem Pearson VUE pooblaščenem izpitnem centru.

 

Termin: 13. 2. -  18. 4. 2023
Trajanje: 11 dni, 8 ur na dan, od 8:30 do 16:30 ure.
Lokacija: Housing Co, Učilnica 2, Verovškova ulica 55a ali ONLINE
Cena: 2.970 EUR*

Za zgodnje prijave do 31.012.2023, prejmete celoletno NLT naročnino za dostop do vseh IT tečajev v vrednosti 1.950 EUR*. Za zgodnje prijave je na voljo 6 mest. Akademije se lahko udeležujete tudi deloma vendar v tem primeru ne veljajo pogoji za paket temveč redne cene.

Power Platform kompetence so v 2023 med TOP 3 najbolj iskanimi izobraževanji!

*Cena ne vključuje DDV.
*Izobraževanje je vključeno v NLT članarino.