Naše rešitve in kompetence

Strokovne kompetence, ki jih nudimo v izobraževalnem procesu potrjujemo in razvijamo v realnem okolju, na projektih in podpori številnim podjetjem. Tim 20ih strokovnjakov se redno izpopolnjuje, certificira in dnevno dela neposredno v produkciji.

Nudimo širok nabor strokovnih kompetenc iz področij:

 • Networking (LAN, WAN, WLAN); eksperti predvsem na Cisco opremi
 • Security (Checkpoint FW, Palo Alto IPS,AV…).
 • MS platforma (Sharepoint, Exchange, AD..).
 • Virtualizacija (Hyper-V, Vmware).
 • Citrix produkti rešitve (Xen, VPN, VDI…).
 • Projektno vodenje.
 • Windows server, HP-UX, Red Hat Linux.
 • Php programiranje.
 • Izdelava spletnih strani – Joomla, tudi Typo3, Wordpress.
 • Backup (Data Protector).
 • VoIP rešitve, SIP.


Vrste storitev:

 • Analiza IT in načrtovanje
 • Vzpostavitev in podpora IT infrastrukture
 • Sistemska integracija
 • Vzdrževanje in podpora


Področja IT svetovanja:

Informacijska tehnologija / Technology Consulting:

 • Pregled in prenova nabora programske opreme / Application Renewal
 • Tehnologija in upravljanje podatkovnih centrov / Data Center Technology & Operations
 • Informacijska arhitektura podjetja / Enterprise Architecture
 • Podatkovna omrežja / Network Technology
 • Zagotavljanje učinkovitosti informacijskih sistemov / Performance Engineering
 • Data Management & ArchitectureUpravljanje z informatiko / Information Management:

 • Strategija informatike / IT Strategy and Transformation
 • Vodenje informatike / IT governance
 • Business Intelligence
 • Revizija infromacijskega sistema / IT audit
 • Informacijska varnost / Security
 • Storitveni model upravljanja z informatiko (ITSM)
 • ITIL, COBIT
 • Uvedba notranjih pravil za potrebe elektronskega arhiviranja


Reference svetovalcev:  Pivovarna Laško, Fructal, Perutnina Ptuj, SCT, Energoplan, Kostak, Mercator, Limoni, Golden Neo Life Diamante, Kovintrade,
Metal Ravne, Bosch Siemens Hausgereate, Iskra mehanizmi, Bank Austria Creditanstalt, ZIS Zagreb (Hypo skupina), SID, ELES, Hypo banka, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo, Mestna občina Ljubljana, Javni Holding Ljubljana, Sandoz, Astra Zeneca Zagreb, S&T, Časopisna družba Delo, idr.