Pogoji odjave

V skladu s splošnimi pogoji se odjavljate od NLT članstva. Podrobnosti v zvezi z odjavo so razdelane v poglavju Prekinitev naročnine. Skladno z veljavno zakonodajo in splošnimi pogoji od vas terjamo spoštovanje določil glede poslovnih skrivnosti, katerih kršitev lahko pomeni škodno ter odškodninsko odgovornost. Z vašimi osebnimi podatki, bo podjetje Housing po odjavi ravnalo tako kot je določeno v zgoraj omenjenem aktu.