Microsoft vavčerji ponovno v veljavi (NOVO! v 2022)

IT SE ZOPET LAHKO IZOBRAŽUJE BREZPLAČNO!

Microsoft vavčerji so ugodnosti, ki vam zagotavljajo brezplačne dni namenjene IT izobraževanju.

Z nakupom Microsoft licenc lahko pridobite pravico do brezplačnih IT izobraževanj tudi v letu 2022 v obliki vavčerjev. Microsoft je z 31.12.2021 ukinil t.i. izobraževalne vavčerje. Housing jih ponovno uvaja v letošnjem letu! Sistem je enak kot doslej, velja pa le za nakup Micorosoft licenc za programsko opremo in cloud rešitve preko podjetja Housing.

Kako deluje sistem Microsoft vavčerjev:

  • Vrednost enodnevnega vavčerja znaša 200 EUR*.
  • Ob nakupu licenc se glede na vrednost določi število enodnevnih vavčerjev, ki jih prejme podjetje.
  • Vavčerje lahko porabite le za izobraževanja izvedena v Housingu.
  • Vavčerje lahko porabite za nakup NLT letne naročnine na IT izobraževanja (veljavnost 1 leto)
  • Vavčerji, če se porabijo brez NLT, neposredno za posamezni tečaj veljajo 6 mesecev.


Praktični primer:

  • Nakup licenc v vrednosti 50.000 EUR.
  • Glede na ponudbo in vrsto licenc se pri ponudbi določi, da podjetje prejme 20 izobraževalnih vavčerjev v vrednosti 4.000 EUR.**
  • A opcija: Podjetje pridobi 2 NLT individualni letni naročnini;
  • B opcija: Podjetje se udeleži 4 tečajev v skupini vrednosti 4.000 EUR* oz. če so tečaji dražji doplača le razliko. Npr. 4x Microsoft tečaji stanejo 4.760 EUR* - podjetje doplača le 760 EUR.

 

*DDV ni vključen v ceni. Vavčeji se lahko porabijo za vsa IT izobraževanja v Housingu.
**Število vavčerjev je odvisno od posameznega naročila in podjetja in ni premosorazmerno z vrednostjo nakupa pravic za programsko opremo.