Nagrada CIO leta

Vrsto let je informatika v podjetjih veljala le za podporno funkcijo v podjetju. Časi se spreminjajo, podjetja se razvijajo, postajajo kompleksnejša in s tem tudi služba informatike, ki vedno bolj pridobiva na pomenu. Da poslovni IT uspehi dobijo večjo težo, smo pred tremi leti uvedli priznanje na področju informatike – nagrado CIO leta, ki se za izjemne dosežke na področju informatike podeljuje IT managerjem. Nagrada je v teh letih pridobila na prepoznavnosti in ugledu v slovenskem gospodarstvu.

Nagrado CIO leta prejme vodja ali direktor informatike, vendar je njegovo delo odraz celotnega tima in podjetja. To priznanje podeljuje strokovni odbor, razširjeni programski svet CIO konference kot strokovno telo, ki deluje v skladu z vizijo in poslanstvom CIO konference. V smislu prispevka slovenskemu gospodarstvu k večji odličnosti in uspešnosti je namen CIO nagrade krepiti pomen in vlogo informacijske tehnologije v gospodarskih družbah z izpostavljanjem največjih dosežkov na področju IT.
 

Več informacij: www.cio.si