IT arhitekt

Udeležite se 3-dnevnega intenzivnega strokovnega tečaja za zahtevno znanje, kjer boste spoznali vsa ključna vsebinska področja za delovne naloge IT arhitekta.

ZA KOGA JE TEČAJ PRIMEREN?

Tečaj je namenjen predvsem vodstvenim delavcem, nosilcem odločitev in vodstvenim osebjem v IT, CIO IT arhitektom in morda tudi za druge vodstvene delavce, ki so odgovorni za informacijsko tehnologijo, vendar niso strokovnjaki za IT. Seveda pa tudi za vse, ki si teh pozicij v prihodnje želite in potrebujete nove kompetence. Tečajev se lahko udeležite brez predhodnega znanja IT arhitekta.

VSEBINA TEČAJA

Vsebina tečaja zajema poslovna znanja in metode, ki vključujejo definiranje IT strategije, planiranje in upravljanje virov, metode vrednotenja različnih informacijskih rešitev, planiranje in upravljanje poslovnih procesov, defiiranje in uporaba IT metrik, benchmarkinga, upravljanje s tveganji ipd., kot tudi določena tehnološka znanja, ki zajemajo pripravo IT arhitekture s pomočjo uporabe različnih framework-ov, osnovne koncepte kaj je to »dobro« zasnovana IT arhitektura, osnove modeliranja, definiranje in povezovanje gradnikov IT arhitekture preko različnih vmesnikov in integracij.

KDO JE IT ARHITEKT?

IT arhitekt je posameznik, ki postavlja arhitekturo in oblikuje informacijske tehnološke rešitve, pomaga pri definiranju kratkoročne in dolgoročne IT strategije in vpeljavi ter posodobitvi informacijskih storitev za podjetja. Ima močno poslovno in informacijsko znanje za arhitekturo programske opreme, strojne opreme, omrežja ali katere koli IT rešitve, ki podjetju omogočajo omogočajo vzpostavitev tehnološko in stroškovno najbolj optimalnih informacijskih rešitev.

IT arhitekt je znan tudi kot arhitekt podjetja. Na lestvici položaja in plač v IT zajema zelo visoko mesto.

 

ONLINE TEČAJ 

Termin: 18. – 20. 6. 2024
Trajanje: 3 dni
Cena: 1090 EUR*


*V ceno je vključeno gradivo.
*V ceno ni vključen DDV.
*Doplačilo literature za NLT člane v višini 39 EUR + DDV

Več o tečaju in prijava