Microsoft Dynamics NAV workshops - Test Automation & VSCode

Predstavljamo novi delavnici za Dynamics NAV za razvijalce.

Predstavljamo novi delavnici za Dynamics NAV. Namenjeni sta programerjem na Microsoft Navision, ki imajo več let izkušenj, od tega tudi z verzijami 2016 in več. 

Spoznali boste povsem nove možnosti in funkcije v Dynamics NAV, s katerimi boste lahko svoje delo opravljali učinkovitejše.


Od vedno smo v Dynamics NAV programirali z C/SIDE z uporabo C/AL. Z verzijo NAV 2018 smo pred tem, da to prakso opustimo in začnemo programirati NAV v VSCode z uporabo AL. S tem lahko odklopite svojo rešitev iz standardnega NAV in jo objavite kot razširitev.

Na hitro spreminjajočem se trgu je pogostost in hitrost posodobitev programske kode vse bolj pomembna. Edina možnost, doseči hitrost in fleksibilnost pri razvoju NAV rešitev, je uporaba avtomatiziranih testov.

Cena posamezne delavnice: 940 EUR + DDV
Cena obeh delavnic: 1.880 EUR + DDV
Trajanje obeh delavnic: od 11.6. do 14.6.2018 (4 dni), od 9h do 17h
Lokacija: Housing Co. d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija

*V ceno je poleg predavanj všteto gradivo, potrdilo o udeležbi, kosilo ter prigrizki. V ceno ni vključen parking. 
*
*Izobraževanje ni vključeno v NLT članarino.