Microsoft Dynamics NAV/365 Business Central Functional Academy 2023

Akademijo sestavlja 7 posameznih Microsoft Dynamics tečajev. Dodana nova modula Service Management in Application Setup in možnost certifikacije!

Po sedmih izvedbah Dynamics NAV functional Academy organiziramo že 8. akademijo "Dynamics NAV/365 Business Central Functional Academy" za vse verzije Dynamics rešitev. Nova akademija je primerna za uporabnike prejšnjih in novo verzijo, ki se v funkcionalnem delu bistveno ne razlikuje, razen v UI.

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, ki so ključni uporabniki, v računovodstvu in financah, v IT za podporo uporabnikom oz. drugih oddelkih. Dosedanji udeleženci so enotnega mnenja, da je izobraževanje nujni del uporabe NAV/365BC.

Program je zasnovan v koncentrirani obliki in zajema 7 vsebinskih sklopov uradnih Microsoft Dynamics NAV/365BC tečajev.

  • S pridobljenim znanjem boste osvojili vse vsebinske dele ključnih NAV/365 BC funkcionalnosti (tudi za l. 2013, 2015, 2016, 2017, 2018).
  • Pomoč in 1. nivo podpore uporabnikom boste lahko izvajali sami.
  • Uvajanje novih uporabnikov v osnovne funkcionalnosti boste lahko izvajali sistematično in kakovostno.
  • Imeli boste boljši vpogled v potek in nadzor nad delom zunanjega izvajalca.
  • Program zajema osnovna in napredna funkcionalna znanja.
  • Možnost certificiranja po opravljenem tečaju - v ponudbo lahko dodamo pripravo na izpit in opravljanje izpita.
  • V letu 2022 smo dodali še en novi modul - CRM & Marketing in Microsoft Dynamics NAV/365BC.

 

Termin: 17. april -  9. maj 2023
Trajanje: 7 dni, 8 ur na dan, od 8. do 16. ure.
Lokacija: ONLINE / V primeru zadostnega števila prijav, bo prvih 5 dni izobraževanje potekalo v naših prostorih, preostala 2 dni pa online
Cena: 3.280 EUR*

Za zgodnje prijave do 28. 2. 2023, je cena 2.682 EUR*. Za zgodnje prijave je na voljo 6 mest.


*Cena ne vključuje DDV.
*Izobraževanje ni vključeno v NLT članarino.

Več o akademiji in prijava