NOVOST! NLT letna naročnina "international"

Uvajamo mednarodne pakete IT usposabljanj.

SUPER UGODNO! Uvajamo dodatek k NLT letnim naročninam za mednarodno poslovanje oz. podjetja, ki so del skupine ali skupina s poslovanjem v več državah. Geografskih omejitev ni.

V okviru uveljavljenega sistema NLT letne naročnine za IT usposabljanja, ki jo uporablja večina naših poslovnih partnerjev, smo razširili ponudbo, ki omogoča podjetjem, ki poslujejo mednarodno, da z minimalnim doplačilom razširijo obstoječe pakete na njihove družbe v tujini.

Osnova je sklenitev paketa NLT S ali NLT korporativna. K obema naročninama se lahko dodajajo podjetja v drugih državah, ki so del poslovne skupine obstoječega naročnika:

 • NOVO NLT XS international / +3 mest / veljavnost 365 dni / +2.000,00 EUR*/državo
 • NOVO NLT S international / +5 mest / veljavnost 365 dni / +3.000,00 EUR*/državo
 • NOVO NLT korp. international / neomejeno / veljavnost 365 dni / +4.000,00 EUR*/državo


Podjetje lahko k obstoječi naročnini doda več držav.


Ključne prednosti

 • Tuje podjetje v skupini pridobi za izjemno nizko ceno na uporabnika visoko dodano vrednost novih znanja.
 • Skupna investicija v znanje se zaradi ugodnih finančnih pogojev razporedi na bistveno nižjo vrednost na obstoječi naročnini.
 • Celotna skupina lažje in celoviteje upravlja z IT usposabljanji ter razvojem kompetenc.

Primer uporabe 1:

 • Podjetje v Sloveniji ima naročnino NLT S za 10 informatikov.
 • Njihova "mati" v Avstriji ima zaposlenih 5 informatikov, ki potrebujejo EC Council varnostna izobraževanja in certifikate ter še nekatera druga Microsoft izobraževanja.
 • Z doplačilom 3.000 EUR 5 informatikov v Avstriji (600 EUR na osebo) pridobijo pravico udeležbe na vseh izvajanih tečajih.
 • Povprečna letna investicija na IT udeleženca izobraževanj za naročnino za obe družbi znaša 1.067 EUR/ osebo.


Primer uporabe 2: 

 • Slovensko podjetje je skupina, ki ima družbe na Hrvaškem in v Srbiji. V Sloveniji zaposlujejo 40 informatikov, od teh jih 15 uporablja NLT naročnino. V hčerinski družbi na Hrvaškem imajo 20 informatikov. V hčerinski družbi v Srbiji imajo 6 informatikov.
 • Kupljeno imajo NLT korporativno naročnino.
 • Z doplačilom 4.000 EUR k obstoječi naročnini vsem 20-im informatikom v Hrvaškem podjetju omogočijo dostop do vseh naših izobraževanj (200 EUR na osebo).
 • Z doplačilom 4.000 EUR k obstoječi naročnini vsem 6-im informatikom v Srbskem podjetju omogočijo dostop do vseh naših izobraževanj (667 EUR na osebo).
 • Povprečna letna investicija na IT udeleženca izobraževanj za naročnino za vse tri družbe znaša 634 EUR/ osebo.


Informacije o NLT naročnini ter vsi paketi so na tej povezavi.
Za več informacij smo vam na voljo preko epošte ali na telefon 01 / 568 4040.


 

*DDV ni vključen v ceni.
**SAP in Dynamics usposabljanja niso del NLT naročnine
***Pogoji uporabe NLT naročnine so navedeni v splošnih pogojih poslovanja www.housing.si