CIO leta 2019 je mag. Edmond Pajk

Nagrada CIO leta 2019 je bila podeljena Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Nagrada CIO leta 2019 je bila podeljena Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V času, ko poslušamo predvsem o visokih stroških javne uprave, rigidnosti, težavah na številnih področjih, so v tej ustanovi uspeli iz zastarelega informacijskega sistema preiti v najsodobnejše in najnaprednejše oblike informacijske podpore državljanom ter internim procesom.

»Nagrada je lepa spodbuda in potrditev dolgotrajnega, razvojno usmerjenega in strokovnega dela pri prenovi IKT in digitalizaciji poslovanja, kjer smo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje res dosegli lepe rezultate. Vzpostavili smo kompleksno IKT infrastrukturo, razvili številne napredne informacijske rešitve in storitve. Praktično vsi poslovni postopki so povsem digitalizirani, od vloge do odločbe. Letno natisnemo več milijonov listov manj, kot bi jih po starem. Dokumentacija v elektronski obliki je stalno dosegljiva, njeno hranjenje pa ne zahteva novih kilometrov arhivskega prostora. Digitalna preobrazba je povečala agilnost organizacije in izboljšala storitve za stranke. Še večji je potencial digitalnega poslovanja za naprej, z možnostjo kvalitetno povsem novih pristopov za nadaljnje izboljšave.

Z nagrado, ki jo prejemam v imenu vseh, se želim iskreno zahvaliti sodelavcem in sodelavkam za strokovno in predano delo, vodstvu za podporo, vsem pa tudi za uspešno soočanje s številnimi spremembami, ki smo jih v zadnjih letih skupaj ustvarili – in jih bomo nedvomno tudi v prihodnje.« je povedal mag. Edmond Pajk, namestnik generalnega direktorja in Direktor sektorja informacijskih tehnologij v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.