Poslovni analitik

Poslovni analitiki spodbujajo, analizirajo, vrednotijo in dokumentirajo poslovne, organizacijske in/ali delovne zahteve.

V svoje poslovne rešitve, ki jih ženejo zahteve poslovanja, pogosto vključujejo IT rešitve, lahko pa predlagajo tudi izboljšave procesov ali druge spremembe v organizaciji, saj morajo predvidevati smeri razvoja poslovanja in tehnologije v prihodnosti. 

Zagovorniki za uveljavitev poslovne analitike so:

  • napredni predstavniki management-a, ki želijo učinkoviteje upravljati poslovne procese in/ali zavarovati investicije v poslovno informacijske projekte skozi pridobljene poslovne koristi;
  • CIO-ti in drugi predstavniki informatike, ki želijo zagotoviti, da bodo pravilno razpoznali potrebe in zahteve poslovnih uporabnikov in jih podprli z IT rešitvami, ki bodo v skladu s poslovno strategijo, ter tako prispevali k poslovni uspešnosti podjetja;
  • vodje projektov, ki se zavedajo, da za uspešen projekt ni dovolj, da se konča pravočasno, v okviru proračuna in v načrtovanem obsegu, temveč da bodo rezultati projekta tudi poslovno uporabni in prispevali k uspešnosti podjetja;
  • vodje projektnih pisarn, ki skrbijo za povezavo projektov s poslovno strateškimi cilji podjetja;
  • službe kontrolinga, ki prepoznavajo slabosti podjetja in potenciale razvoja ter predlagajo spremembe;
  • IT podjetja, ki se zavedajo, da z znanjem poslovne analitike bolje zadovoljijo potrebe in pričakovanja kupcev ter s tem dosegajo konkurenčno prednost na trgu.
     

Več o tečaju in prijava