Digitalna preobrazba leta 2019 Bolnišnici Topolščica

Bolnišnica Topolšica iz papirnatega v elektronski svet skrajšala čakalne vrste najtežjih obolenj.

Nagrado Digitalna preobrazba leta, ki se je podelila 3, je prejela Bolnišnica Topolšica. Kot prvi bolnišnici v državi jim je uspel prehod iz zakoreninjenih postopkov, ki so temeljili na papirnati dokumentaciji, na digitalno obliko v vseh korakih pacientove zdravstvene obravnave. Neposredni učinki se odražajo predvsem v kakovosti storitev do pacientov, ki rešujejo številne temeljne probleme slovenskega zdravstva. Digitalizacija bolnišnice je neposredni pokazatelj kako lahko sodobne tehnologije in prenovljeni digitalno podprti procesi spremenijo delovanje organizacije na bolje.

»Skrb za bolnika je v centru vseh aktivnosti bolnišnice. Zagotavljanje dostopnosti in visoke stopnje odzivnosti je bilo eno od osnovnih vodil pri vzpostavljanju DMS rešitve. Nagrada nam pomeni predvsem potrditev, da smo na pravi poti, ki jo moramo nadgraditi in se še bolj približati bolniku. Hkrati je nagrada zahvala vsem zaposlenim za vložene napore pri implementaciji informacijske rešitve in spodbuda za nove podvige.« je ob prejemu nagrade povedal Jurij Šorli, direktor Bolnišnice Topolšica.

»Uspešna uvedba informacijske rešitve za zagotavljanje pravne veljavnosti zdravstvene dokumentacije v digitalni obliki je le odskočna deska za nadaljnji potek začrtane digitalne preobrazbe procesov v Bolnišnici Topolšica. Pri načrtovanju rešitev v ospredje postavljamo pacienta, pri tem pa težimo k čim večjemu razbremenjevanju zaposlenih pri opravljanju administrativnih postopkov. Nagrada je vsem nam potrditev in spodbuda za naprej, hkrati pa spodbuda tudi ostalim zdravstvenim zavodom, da na primeru dobre prakse, izvedejo digitalno preobrazbo enega najstarejših procesov v zdravstvu,« je sporočil Marko Oberstar, odgovoren za področje informatike v Bolnišnici Topolšica.